จีน 8 ต.ค.-คลื่นความเย็นระลอกใหม่ เริ่มเคลื่อนเข้าสู่ภาคเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือของจีนแล้ว ทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็ว เขตปกครองตนเองอุยกูร์ซินเจียง มณฑลซานซี มณฑลกันซู และเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน อุณหภูมิเหลือแค่ 12 องศาเซลเซียส ส่วนมณฑลฉิงไห่ ทางตะวันตกเฉียงเหนือ เขตปกครองตนเองหนิงเซียฮุยและทางเหนือของมณฑลเหอเป่ย มีฝนตกตลอดวัน คาดว่าวันนี้-วันพุธ คลื่นความเย็นจะเคลื่อนตัวลงใต้ ทำให้อุณหภูมิ
ภาคกลางและภาคตะวันออกลดลงอย่างรวดเร็ว จนเกิดปัญหาในการเดินทางได้ .

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.