การบินไทย เร่งตรวจสอบผู้โดยสารถูกงัดกระเป๋า  ชี้หากพบว่าทรัพย์สินหายจริง พร้อมชดใช้ค่าเสียหาย เตือนผู้โดยสารควรพกทรัพย์สินมีค่าติดตัวไว้ตลอด อย่าเก็บในกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ชี้แจงกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊ครายหนึ่งโพสต์รูปภาพพร้อมข้อความระบุว่า หลังเดินทางด้วยเครื่องบินของการบินไทยจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ สู่ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน

ประเทศเดนมาร์ก พบว่าสัมภาระถูกงัด และทรัพย์สินมีค่าสูญหาย จากนั้นได้มีผู้นำไปเผยแพร่ต่อจนเกิดการแพร่กระจายกว้างขวางทางสื่อสังคมออนไลน์ว่า บริษัทฯ รับทราบกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นแล้ว และได้รีบดำเนินการติดต่อผู้เสียหาย เพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง นอกจากนี้จะประสาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ในการตรวจสอบ เพื่อหาหลักฐานเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว หากปรากฏหลักฐานว่าทรัพย์สินมีค่าของผู้เสียหายสูญหายจากการเดินทางกับเครื่องบินของบริษัทฯ จริง ทางบริษัทฯ จะดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายตามมาตรฐานสากลที่สายการบินได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอแนะนำว่า ผู้โดยสารควรนำทรัพย์สินมีค่าติดตัวไว้ตลอดเวลา และไม่ควรเก็บไว้ในกระเป๋าสัมภาระที่บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน อย่างไรก็ตามหากกรณีดังกล่าวมีความคืบหน้าประการใด บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews