วังบาดาลแห่งนี้คืออุโบสถหลังเก่าของวัดวังก์วิเวการามหลังเดิมก่อนที่จะมีการสร้างเขื่อนเขาแหลมขึ้นมาใน ปีพ.ศ.2527 และเมื่อมีการสร้างเขื่อนแห่งนี้ขึ้นย่อมต้องการสร้างทะเลสาบในการกักเก็บน้ำ จึงได้มีการย้าย วัดวังก์วิเวกรามไปอยู่ในทำเลที่ตั้งแห่งใหม่พร้อมๆ กับการอพยพชาวบ้านอีกหลายครัวเรือนในสมัยนั้น ก่อนที่จะมีการปล่อยน้ำลงสู่ทะเลสาบ และได้จมอุโบสถเดิมไว้ใต้น้ำมานานนับสิบปี

ทว่าปัจจุบันโบสถ์หลังนี้ ได้กลายเป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์ที่จะสามารถเยี่ยมชมได้ในช่วงฤดูแล้งเท่านั้น โดยเฉพาะในช่วงระหว่างเดือน มีนาคมถึงเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ระดับน้ำลดต่ำลงมากที่สุดด้วยเช่นกัน ความน่าตื่นตาของซากโบสถ์หลังเก่าคลาสสิกที่โผล่ขึ้นมาตั้งตระหง่านอยู่บนผืนดินหลังจมน้ำเป็นเวลานาน ได้กลายเป็นความมหัศจรรย์แห่งอำเภอสังขละบุรีที่ทุกคนต้องหาโอกาสมาชมด้วยตาตัวเองสักครั้งในชีวิต. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand